Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Complaints about your water supply

These pages explain how to complain about your water bill or service and your rights to compensation.

Hawlio iawndal gan gwmnïau dŵr

Mae pob cwmni dŵr yng Nghymru a Lloegr yn ddarostyngedig i'r cynllun gwarantu safonau sy'n ymwneud â gwneud apwyntiadau a chadw atynt, pwysedd dŵr, tarfu ar y cyflenwad, ymateb i gwestiynau ynglŷn â chyfrif a chwynion. Os nad yw cwmni'n cadw at y safonau hyn, efallai y byddwch yn medru hawlio iawndal.

Cwyno am eich cwmni dŵr

Y broses gwyno i gwyno yn y lle cyntaf am eich bil dŵr neu'ch cyflenwad dŵr, neu safon y gwasanaeth a gawsoch gan eich cwmni dŵr a beth fedrwch chi ei wneud os nad ydych yn hapus gyda'r hyn y mae'r cwmni dŵr wedi ei ddweud.

UAT (Release)