Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Interruptions to your water supply

These pages explain what to do if your water goes off. You will also find information about when your water supply can be restricted due to a water shortage.

Tarfu ar eich cyflenwad dŵr

Eich hawliau pan fydd tarfu ar eich cyflenwad dŵr oherwydd atgyweiriadau neu oherwydd argyfwng fel prif biben gyflenwi yn byrstio a beth fedrwch chi ei wneud pan fydd rhywbeth yn mynd o’i le.

Prinder dŵr - cyfyngu ar eich cyflenwad

Pryd mae'ch cwmni dŵr yn medru gosod gwaharddiad dros dro ar bibelli dŵr a gorchmynion sychder pan fydd prinder dŵr, am ba hyd, a'ch hawliau pan fydd hyn yn digwydd.

UAT (Release)