Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Sewerage

These pages explain how water companies charge for sewerage and who is responsible for maintaining drains and sewers. You can also find out what to do if a sewer floods.

Talu am garthffosiaeth

Beth ydych chi'n talu amdano pan fyddwch chi'n talu taliadau carthffosiaeth gyhoeddus gan gynnwys draenio dŵr, draenio dŵr wyneb, draenio priffyrdd a draenio tir.

Pwy sy'n gyfrifol am drwsio cwteri a charthffosydd

Y gwahaniaeth rhwng cwteri, cwteri ochrol a charthffosydd, pwy sy'n gyfrifol am eu trwsio a gofyn i gwmni dŵr fabwysiadu carthffos breifat neu heb ei mabwysiadu.

Cynnal a chadw carthbyllau, tanciau septig a safleoedd trin carthffosiaeth

Beth yw carthbwll, tanc septig a safle trin carthffosiaeth a pha ffioedd ddylech chi eu talu os ydych yn defnyddio'r rhain yn hytrach na chysylltiad at y prif garthffos, rôl yr awdurdod lleol wrth gynnal a chadw'r cyfleusterau hyn a phryd fyddwch chi'n medru gofyn am gysylltiad at y prif garthffos.

UAT (Release)