Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Iechyd

Mae problemau gofal iechyd yn amrywio o wybod beth mae gennych hawl iddo o ran y GIG i sut i gwyno os yw'r gwasanaeth yn wael.

Ar y tudalennau hyn rydym yn darparu gwybodaeth sylfaenol am eich hawliau i ofal iechyd, gweithdrefn gwyno'r GIG, faint mae gofal iechyd yn ei gostio ac rydym yn eich cyfeirio at asiantaethau arbenigol eraill a all roi help a gwybodaeth fanylach i chi.

Coronafirws - beth mae’n ei olygu i chi

Gwiriwch a fyddwch chi'n cael tâl salwch os ydych chi'n cael coronafirws neu os dywedir wrthych am hunan-ynysu. Gwiriwch hefyd pa fudd daliadau i'w hawlio os ydych chi'n hunangyflogedig ac yn methu gweithio oherwydd coronafirws.

Going abroad for dental care

Link to the General Dental Council website giving information for people who are thinking of seeking dental treatment abroad. Includes regulation of dentists in other countries, what to ask during the first consultation and what aftercare is available.

UAT (Release)