Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Cynhaliaeth Plant - cymhwysedd a rheolau

Mae'r adran hon yn dweud pwy sy'n medru cyflwyno cais am daliadau cynhaliaeth plant dan Gynllun 2012 a phwy sy'n gorfod talu cynhaliaeth. Mae'n gosod rheolau cymhwysedd.

Pwy sy'n medru cael taliadau cynhaliaeth?

Sut i gael taliadau cynhaliaeth plant os oes gennych ofal bob dydd dros y plant ac nid yw'r rhiant arall yn byw gyda chi, dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012 sy'n cael ei redeg gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant.

Ydych chi'n gorfod talu taliadau cynhaliaeth plant dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012?

A ydych chi’n gorfod talu taliadau cynhaliaeth am blant sydd ddim yn byw gyda chi dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012 sy’n cael ei redeg gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant.

Beth sy'n digwydd os ydych chi eisoes ar Gynllun Cynhaliaeth Plant 1993 neu 2003?

Pryd mae Cynlluniau 1993 a 2003 yn mynd i gau a beth fydd yn digwydd os ydych eisoes ar y cynlluniau hyn.

Rheolau preswylio

Rheolau preswylio ar gyfer cyflwyno cais i'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant er mwyn trefnu taliadau cynhaliaeth dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012.

Faint yw oed y plant?

Terfynau oed plant wrth geisio i’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant er mwyn trefnu taliadau cynhaliaeth plant dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012.

Pwy yw'r rhiant sydd â gofal bob dydd dros y plant?

Ystyr bod yn rhiant sydd â gofal bob dydd dros y plant wrth gyflwyno cais i'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant er mwyn trefnu taliadau cynhaliaeth dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012.

UAT (Release)