Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Cynhaliaeth Plant - gorfodi

Mae'r adran hon yn disgrifio beth sy'n medru digwydd os yw rhiant yn methu â thalu taliadau cynhaliaeth a orchmynnwyd gan yr Asiantaeth Cynnal Plant neu'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant.

Ble i ddechrau

Trosolwg o'r mesurau y mae'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant neu'r Asiantaeth Cynnal Plant yn medru eu cymryd i i orfodi taliadau cynhaliaeth plant.

Gorchmynion tynnu arian o enillion

Gorchymyn tynnu arian o enillion i ad-dalu ôl-ddyledion Cynhaliaeth Plant a drefnwyd gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant neu'r Asiantaeth Cynnal Plant.

Tynnu arian o'ch cyfrif banc

Tynnu arian o gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu i ad-dalu ôl-ddyledion Cynhaliaeth Plant a drefnwyd gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant neu'r Asiantaeth Cynnal Plant.

Tynnu arian o'ch budd-daliadau

Arian sy'n cael ei dynnu o rai budd-daliadau i dalu ôl-ddyledion taliadau cynhaliaeth a drefnwyd gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012.

Sancsiynau y mae'r llys yn eu gorchymyn

Cael eich gwahardd rhag gyrru neu fynd i'r carchar am wrthod talu'ch taliadau cynhaliaeth plant neu eu hesgeuluso.

Adennill ôl-ddyledion o ystad rhywun sydd wedi marw

Adennill taliadau cynhaliaeth plant o ystad rhiant a ddylai dalu taliadau cynhaliaeth sy'n marw ar 25 Ionawr 2010 neu ar ôl y dyddiad yma.

UAT (Release)