Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Cynhaliaeth Plant - adolygiadau ac apeliadau

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ynghylch gofyn am newid swm y taliadau cynhaliaeth. Mae hefyd yn cynnwys adolygiadau ac apeliadau a sut i gwyno am y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant.

Herio penderfyniad

Trosolwg o herio penderfyniad y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012.

Sail dros amrywiad

Y sail dros amrywio taliad cynhaliaeth plentyn a drefnir gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012 i’r rhiant sy’n talu cynhaliaeth plant a’r rhiant sy’n derbyn y taliad cynhaliaeth plant.

Beth i feddwl amdano cyn i chi ymgeisio am amrywiad

Beth i feddwl amdano cyn ymgeisio am amrywiad os cafodd eich cynhaliaeth plentyn ei gyfrif gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012.

Sut i ymgeisio am amrywiad

Ymgeisio am amrywiad os cafodd eich cynhaliaeth plant ei gyfrif gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012.

UAT (Release)